onsdag 5 februari 2014

Dags för ett kommunalt byggbolag i Malmö

Om Malmö ska fortsätta vara en växande och attraktiv stad måste människor kunna ha tillgång till boende med rimliga priser. Därför måste byggandet av hyresbostäder i Malmö öka kraftigt. Många av de som flyttar in i Malmö idag är unga som söker boende för antingen studier eller arbete. För målgruppen är hyreslägenheter ofta det enda alternativet.  

Situationen för Malmö är likartad i Sveriges andra storstadsregioner. Anledningen till att det inte byggs tillräckligt med hyresbostäder till rimliga priser är de höga svenska byggkostnaderna - där Sverige i relation till övriga Europa ligger i en alldeles egen division. Det genomsnittliga priset på att bygga bostäder i Sverige är hisnande 72 procent över genomsnittet i EU. Sverige ligger även långt före länder som Danmark, Österrike och Tyskland - som är närmast Sverige på listan.

Bakgrunden till de höga byggkostnaderna är att ett fåtal byggbolag dominerar den svenska byggmarknaden. Kvaliteten på byggnationerna är hög men det är alldeles uppenbart att det inte finns någon fungerande konkurrens. De stora byggherrarna, som JM, PEAB, NCC och Skanska, har alla krav på 20 procent i vinstavkastning vilket leder till minskad produktion av hyresrätter och höga kostnader för de som byggs.
 
Det är ett dyrt pris Malmö kan komma att tvingas betala för den status quo-situation som byggmarknaden befinner sig i. Dels därför att Malmö på sikt riskerar att bli en stad enbart för en välbemedlad samhällsklass som har råd att köpa bostadsrätter alternativt hyra lägenheter till höga priser. Men också därför att vi riskerar att tappa talanger och spetskompetenser som idag söker sig till högskole- och universitetsstäder där bostäder finns tillgängliga. 

I flera socialdemokratiskt ledda kommuner runt om i landet väljer man att upprätta kommunala byggbolag i syfte att etablera en sund konkurrenssituation och en möjlighet att på allvar sätta igång byggandet av hyresbostäder och välbehövliga renoveringar av allmännyttan till rimliga priser. Det är dags för Malmö att göra dem sällskap.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar