torsdag 12 september 2013

Våga satsa på välfärden!Socialdemokraterna i Malmö lade inför 2013 års budget fram ett förslag på skattehöjning på 10 öre, något som gett 50 miljoner kronor extra i skatteintäkter. Välfärden och i synnerhet satsningar på skolan och förskolan var den bärande anledningen. – Det är något av en ödesfråga att se till att Malmös elever klarar skolan. För att klara detta måste vi öka resurserna till skolans och förskolans pedagogiska verksamhet, förklarade tidigare finanskommunalrådet Ilmar Reepalu (s) i samband med beslutet.

En än värre situation befinner sig den skånska sjukvården i. Efter flera år av moderat styre har neddragningar i personal, anställningsstopp och stora omorganiseringar resulterat i att hela avdelningar tvingats stänga igen och patientsäkerheten satts på spel. Åtta dödsfall rapporterar socialstyrelsen har direkt koppling till platsbrist eller att patienterna vårdats på fel plats. Den skånska vården är i stort behov av resurser. Därför krävs krafttag för att reda ut situationen. – Socialdemokraterna vill sätta stopp för alla nedskärningar inom den skånska vården och istället anställa mer personal och skapa fler vårdplatser, skriver regionrådet Henrik Fritzon (s) i ett pressmeddelande den 12e september 2013. Med bakgrund av detta vill Socialdemokraterna i Skåne höja regionalskatten med minst 60 öre i nästa budget.

När skatten sänkts med över 100 miljarder de senaste 7 åren under den moderatledda regeringen har kommuner och landsting fått det svårt att bibehålla kvaliteten i verksamheterna. Man har helt enkelt fått mindre pengar att fördela till bra skolundervisning, till en värdig äldreomsorg och till en sjukvård som håller högsta klass. Att regeringen väljer att vältra över kostnaderna på kommuner och landsting innebär också att progressiviteten i skattesystemet urholkas. Från en progressiv statlig skatt till en platt regional- och kommunalskatt. En omfördelningspolitik som missgynnar det breda löntagarkollektivet och den generella välfärdens grundpelare – att betala skatt efter bärkraft.

Resultatet blir inte helt oväntat en ökad ojämlikhet och sjunkande kvalitet i välfärdssektorn. Den bärande ambitionen i en socialdemokratisk politik - såväl kommunalt, regionalt och nationellt – måste därför vara att vända på utvecklingen. Vi måste därför våga säga nej till ytterligare skattesänkningar. Det får aldrig råda något tvivel om att socialdemokratin sätter skola, vård och omsorg främst. Vi ska ha högre ambitioner på välfärdsområdet.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar