söndag 23 december 2012

En Julhälsning till Löfvén


Bäste Stefan.

Idag är det den 23e december. Julen står inför dörren. Många av oss värmer oss nu tillsammans med familj och vänner. Vetskapen om att flertalet andra inte har det privilegiet finns där. Det stör. Det gnager samvetet.

Vi är många som är engagerade mot rasism i Socialdemokratin. Mot rasismen ställer vi varje människas lika värde. Att varje person är ofrånkomligt lika mycket värd som sin näste. I ett samhälle där rasismen äter sig allt längre in i medborgarleden är det vår uppgift att vara tydliga med just detta, att aldrig darra på manschetten.

Vi var många som läste intervjun i Dagens Nyheter. Det var en upplyftande inledning. Regeringens orättvisa segregationspolitik är Sverigedemokraternas syre. Massarbetslöshet och ökade klyftor. Osäkerhet om det blir just din tur att dras med i den våg av varsel som nu sköljer över arbetsmarknaden. 

Så småningom kom intervjun in på frågan om arbetskraftsinvandring, med regeringens och Miljöpartiets omtalade migrationspolitiska överenskommelse i centrum. Denna har skapat en incitamentsstruktur där arbetskraftsinvandrare får klä skott för att regeringen och Miljöpartiet lagt makten i företagens händer när det kommer till den centrala frågan om utfärdande av arbetstillstånd. Regeringens vilja att använda arbetskraftsinvandring som verktyg för lönedumpning tillsammans med Miljöpartiets avsaknad av en maktanalys blir här som allra tydligast. Konsekvenserna av överenskommelsen är framväxten av en dold värld av utnyttjade arbetare, slavkontrakt och handel med arbetstillstånd. En ovärdig utveckling för välfärdslandet Sverige. Att de mest utsatta också blir de som trampas på. Som ska tryckas än hårdare ner i gruset. En utveckling som i längden hotar kollektivavtalsmodellen. På sikt också välfärden.

Din analys håller fram hit Stefan. Din analys är sann om att Sverigedemokraterna frodas i en sådan miljö. Det är rätt och riktigt.

Centralt i Sverigedemokraternas dikotomi är att skapa ett vi och ett dem. Att ett ’vi’, på basis av nationell och etnisk identitet är fundamentalt olika ’dem’, invandrarna. Att svenskarna har, på basis av den nationella identitetens anknytning till den geografiskt avgränsade ytan som utgör Sverige, företrädesrätt till såväl arbete, utbildning, sociala skyddsnät och andra rättigheter. Det är här du tappar fotfästet Stefan. Du säger att

”regeringen tillsammans med Miljöpartiet har spätt på den här arbetskraftsinvandringen i samma stund som vi har människor här som skulle kunna ta jobbet om de får rätt utbildning. Det är det jag menar är fel. (DN 2012-12-23)

Det är här många av oss Socialdemokrater känner att utvecklingen likt den i Danmark, där hela det politiska fältet abdikerat inför Dansk Folkepartis problemformulering, är kusligt nära. Svensken mot invandraren. ’Vi’ mot ’dem’.

Vi ska kritisera regeringens och Miljöpartiets migrationspolitik. Vi ska göra det på basis av att den skapar ett nytt trasproletariat på den svenska arbetsmarknaden, med omänskliga levnadsförhållanden för de som kommer hit i hopp om en bättre tillvaro. Vi ska kritisera deras migrationspolitik för att den bidrar till lönedumpning och på sikt också ett hot mot hela den svenska modellen. Men vi ska aldrig, aldrig någonsin, aldrig någonstans, aldrig någon gång slira in på den Sverigedemokratiska segregerande ’vi’ och ’dem’- dikotomin.

2 kommentarer:

 1. I femton års tid har jag väntat på att den här debatten ska tas upp. Ja, jag borde kanske ha börjat vänta redan för 21 år sedan, men jag var lite långsam av mig.

  I femton års tid har jag fruktat att frånvaron av debatt, och av politiska förslag, ger grogrund för fascistoida strömningar - strömningar som många har anledning att frukta.

  Därför gläds jag över att debatten äntligen verkar tas upp - av andra än mörkrets krafter.


  Men Daniel, vad är det du tycker att partiordförande Löven borde sagt och föreslagit istället?

  SvaraRadera
 2. När vi har 100.000 tals arbetslösa och en enorm bostadsbrist är det väl logiskt att man tycker att det bör ske en begränsning av inflödet?

  SvaraRadera