onsdag 9 maj 2012

Jag stödjer valberedningens förslag
Det har varit en väldigt hedrande och upplyftande tid att ha varit med i den demokratiska utvecklingen av S-studenter. Min förhoppning är att vi i studentförbundet fortsätter den utvecklingen internt men att vi också aktivt medverkar i att demokratisera socialdemokratins strukturer.

Om vi ska bli goda demokrater räcker det inte med att få lära sig allt om vad politisk, social och ekonomisk demokrati innebär, utan också om att faktiskt göra demokrati.  Och det tycker jag har varit det viktigaste och allra mest intressanta i alla de diskussioner som tagit plats. I en god anda, i respekt och aldrig nedlåtande (mig veterligen) har medlemmar argumenterat och utbytt åsikter om vad vi anser är viktigt i förbundets politiska och organisatoriska utveckling.

Att bli nominerad och föreslås till ett förtroendeuppdrag är något av det mest fina man kan tänka sig, att få företräda andra. Jag vill tacka alla de som gett pepp och stöd, alla de fina ord som sagts på vägen.

Av alla de utmärkta kandidater som varit aktuella har nu valberedningen på medlemmarnas mandat presenterat förslag på en mycket stark förbundsstyrelse och presidium. Jag väljer därför att dra tillbaka min kandidatur och ger mitt fulla förtroende till att valberedningens förslag till ledning kommer att bereda vägen för en jämlik, jämställd, solidarisk och demokratisk utveckling av både vårt förbund och vårt samhälle.


Ps. Jag hoppas att Raul har förbiseende med lånet av fotounderlag ;) Ds. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar