fredag 17 februari 2012

(S)-pressträff kl 12.45 om vinster i välfärden. Spåkulan säger...
Vid pressträffen idag 12.45 presenteras Socialdemokraternas senaste förslag om hur vi ska hantera vinst i välfärd. Medverkar gör partisekreterare Carin Jämtin, samt Anneli Hulthén och Ilmar Reepalu, kommunstyrelseordföranden i Göteborg respektive Malmö. Att Stockholm inte finns representerade är synnerligen intressant, med tanke på debatten som förts i Aftonbladet där Mikael Damberg och Lena Hallengren tog avstånd från att ändra den hittillsvarande socialdemokratiska politiken på området.

Jag tänker nu tillåta mig själv att vara spekulativ, vilket inte sker särskilt ofta (senast det begav sig satte min gissning mitt i prick – Håkan Juholt blev partiordförande). Så här lyder min spekulation;

Socialdemokraterna med framför allt Andreas Schönströms ledning och samarbetspartierna (V och Mp) har i samarbete med jurister från fackföreningsrörelsen arbetat fram ett förslag som heter ”Vita jobb” i Malmö stad. Denna satsning handlar om att kommunen ska föregå med gott exempel och ställa in siktet på socialt ansvarsfull upphandling.

Genom att utveckla en upphandlings- och uppföljningsmodell med sociala förtecken kan man förhindra svartjobb och uppmuntra schysstare villkor på arbetsmarknaden. Principen är att vid upphandlingar ska alltid kollektivavtalsenliga villkor gälla. Som garant för detta skall fackföreningsrörelsen agera konsulter åt kommunen, dvs att det blir fackföreningarnas roll att kontrollera att villkoren efterlevs. I denna modell inkluderas också principen om att skattepengar som vid vinstuttag i välfärden riskerar att hamna i skatteparadis istället återinvesteras i Sverige.

När rödgröna majoriteten (trots att Miljöpartiet varit emot principen om att reglera att skatteflykten) publicerade idéerna var jurister från Svenskt näringsliv genast på telefontråden. Om socialdemokratin lägger fram just förslaget om att kollektivavtalsenliga villkor ska gälla vid alla upphandlingar i Sverige och att fackföreningsrörelsen ska agera konsulter på en nationell nivå, det är kanske mera tveksamt. Men jag gissar på att det kommer att läggas fram ett förslag om reglering om att skattepengar avsedda för välfärd inte ska kunna tas ur landet, och att dörren lämnas på glänt om att kunna ta till sig mer av den modell som nu först kommer att prövas i Malmö, Ilmar Reepalus högborg.

Det är såklart ett gott tecken, ett steg i rätt riktning. Men det stora slaget om vinsternas vara eller inte vara i välfärden, det kommer vi att få veta först efter att dammet har lagt sig efter kongressen 2013, i Göteborg. Just det, Anneli Hulthéns hemmaplan.

Låt oss se om jag får rätt.  

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar