onsdag 1 februari 2012

Din guide till Sveriges deltagande i Europakten
I debatten om Sveriges inträde i Europakten talas det i huvudsak från det politiska etablissemangets håll om att Sveriges inflytande i avgörande ekonomiska frågor hotas om vi inte deltar. Det har också hävdats från regeringen såväl som socialdemokratins elitstyre att Sverige fått undantag från att budgetreglerna ska gälla Sverige. Låt oss nu titta närmare på hur det egentligen Europakten är konstruerad. Fördraget består i huvudsak av 16 artiklar där innehållet och medlemsländernas åtaganden definieras. Jag tänker för enkelhets skull referera direkt från fördraget, vilket med andra ord blir på engelska. Fördraget inleds med följande två artiklar;

By this Treaty, the Contracting Parties agree, as Member States of the European Union, to strengthen the economic pillar of the Economic and Monetary Union by adopting a set of rules intended to foster budgetary discipline through a fiscal compact, to strengthen the coordination of economic policies and to improve the governance of the euro area, thereby supporting the achievement of the European Union's objectives for sustainable growth, employment, competitiveness and social cohesion.

The provisions of this Treaty shall apply in full to the Contracting Parties whose currency is
the euro. They shall also apply to the other Contracting Parties to the extent and under the
conditions set out in Article 14.

I den första artikeln refereras det inte till Member States of the European Monetary Union (EMU), utan till Members of the European Union (EU), vilket jag lite senare återkommer till. I andra artikeln klarifieras att fördraget appliceras i sin helhet till de länder som har euron som sin valuta, men att villkoren också angår övriga länder till de bestämmelser som finns i artikel 14. Låt oss gå över dit och titta vad som står;

This Treaty shall apply to the Contracting Parties with a derogation as defined in Article 139(1) of the Treaty on the Functioning of the European Union, or with an exemption as defined in Protocol No 16 on certain provisions related to Denmark annexed to the European Union Treaties, which have ratified it, as from the day when the decision abrogating that derogation or exemption takes effect, unless the Contracting Party concerned declares its intention to be bound at an earlier date by all or part of the provisions in Titles III and IV of this Treaty.

Vad som är intressant för Sveriges del under artikel 14 (som förutom ovanstående innehåller en hel del detaljer för länder med euron som valuta) är egentligen det sista stycket i artikeln, som är citerat ovan. Här refereras nämligen till Lissabonfördragets artikel 139 som innehåller alla de undantag som Sverige fått från euron pga folkomröstningen 2003.

Vad Europaktens fördrag här ovan säger är att det är Lissabonfördragets undantag som gäller såvida det deltagande landet inte deklarerar sina intentioner att bli bundna vid ett tidigare datum till hela eller delar av de villkor som finns under artikel 3 och 4 av det här fördraget. Med detta öppnar man med andra ord upp för det många idag befarar att dörren nu står öppen för att knyta upp Sverige mot en ekonomisk regim det svenska folket i en demokratisk folkomröstning röstat nej till, samtidigt som Sverige formellt fortfarande står utanför Euron. 

Under artikel 3 och 4 inbegrips det Tony Johansson behandlat (liksom vad paktens ekonomisk-politiska implikationer får) och som absolut bör läsas i samband med den här artikeln. Nu återkommer jag till att det  jag i första stycket kommenterade oml Members of the European Union. Detta gör jag eftersom det i den sista och avslutande artikeln (16) i fördraget står skrivet följande;

Within five years at most following the entry into force of this Treaty, on the basis of an assessment of the experience with its implementation, the necessary steps shall be taken, in compliance with the provisions of the Treaty on the European Union and the Treaty on the Functioning of the European Union, with the aim of incorporating the substance of this Treaty into the legal framework of the European Union.

Här avslutas fördraget med målsättningen om att göra det till lag för hela den Europeiska Unionen inom fem år tid (läs; fortfarande inom ramen för gällande Lissabonfördrag). Om den svenska regeringen tillsammans med socialdemokraterna väljer att deklarera sina intentioner att bli bundna vid ett tidigare datum till hela eller delar av de villkor som finns under artikel 3 och 4 av det här fördraget blir Sverige också bundet av EUlagstiftning att följa Europaktens ekonomiska regim.

Om socialdemokraterna väljer att stå fast vid det undantag som Lissabonfördraget säkrar oss, väntar en lång motsägelsefull strid (socialdemokratin sa ju ändå ja till deltagande) mot en alliansregering, som redan med en förd stram ekonomisk politik kommer att använda Sveriges deltagande i Europakten som en intäkt för att än mer strama till det ekonomiska skärp vi med budgettaket redan har i Sverige.

På så vis kan också nedskärningar i skola, vård, omsorg, de sociala trygghetsförsäkringarna, pensioner och lönesättning komma att bli ett kredo för politiken i Sverige över oöverskådlig framtid - medlad av alliansregeringen, dikterad av EUdomstolen och den Europeiska Centralbanken. Vad medborgarna i Sverige än beslutar om i demokratiska val kommer att få en minimal betydelse för hur samhället formas framöver, och den svenska modellen får en sista dödskyss.

Är det så vi vill ha det?Länkar:


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar