måndag 14 november 2011

Välfärdsföretagen i Kejsarens nya kläder”Behovet av utveckling i den svenska välfärdssektorn är stort. Genom konkurrens främjas innovationskraft, kostnadseffektivitet och kvalitetsutveckling. Konsekvensen är bättre vård till patienter, bättre undervisning till elever, bättre omsorg till äldre.”

Så skriver Svenskt näringsliv på sin hemsida om sin syn på välfärdens "utveckling" (genom konkurrensutsättning/privatisering). Detta sätt att se på välfärden är dock inget nytt utan har haft en genomslagskraft under de senaste 20 åren, under både socialdemokratiska och moderatledda regeringar. Vad vi nu ser är konsekvenserna som växer fram från denna tidslånga privatiserings- och skattesänkarpolitik.  Företagande och vinstdrift inom samhällscentrala funktioner, så som skola, vård och omsorg, klär av nyliberalismens berättelse och tillika kapitalismens reella funktion som vinstdrivande and nothing else - På samma sätt som det lilla barnet gör i välkända historien Kejsarens nya kläder då det utbrister ”Kejsaren är naken!”.

Nyliberalismens ridå faller med andra ord ner för Sveriges medborgare, och fram stiger berättelsen om att alla de skattesänkningar som genomfört faktiskt hade ett reellt och centralt värde. Skattesänkningarna var nämligen aldrig några pengar som låg och skvalpade i ”onödig” administration och statliga byråkratier. Skatterna säkrade istället en offentlig och generell välfärd. Med utförsäljningen av det offentliga till privata företagare frigordes enorma medel för att sänka skatterna. Vårdföretagen kunde ta vid och resultatet blev att kissblöjorna inte fick bytas förrän de var tillräckligt fulla med kiss, i vinstens, effektiviseringens och besparingens namn. 

Folkhemmet i Sverige garanterade en gång i tiden, innan nyliberalismens intåg på 80-talet, generella skyddsnät för alla människor i Sverige. I det demokratiska folkhemmets Sverige såg vi människovärdet och demokratin som inte bara ett egenvärde i sig, utan det högsta möjliga värdet. När nu nyliberalismens effekter visar sina reella effekter på samhället och medborgarna krävs det också en rejäl tillnyktring inom det socialdemokratiska partiet. I Stockholm läns socialdemokratiska valanalys 2010 går bland annat att läsa hur socialdemokratin inom sjukvården måste ”våga säga ja till konkurrensutsättning när det är befogat” och ”att våga säga ja till utförsäljningar när det behövs”. Företrädare som hävdat faran med en sådan politik har i post-valdebatten kallats konservativa,"omoderna" och opragmatiska, som liksom vägrat följa med samhällsutvecklingen.

Men vad som nu visar sig är att privatiserings och utförsäljningarnas era inte bara hämmande och förlegad för socialdemokratin som både idé och praktik, utan också avdemokratiserande och inhumaniserande för medborgarna. Därför är dags för samhället och (social)demokratin att säkra medborgarvärdet och därmed åter generalisera välfärden.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar