tisdag 22 november 2011

Motion om en välfärd för jämlikhet

Bildkälla; Nätverket för gemensam välfärd

För socialdemokratin är välfärden av centralt värde och något vi utvecklat och förstärkt genom åtskilliga historiska politiska reformer. Vi byggde en välfärdssektor som byggde Sverige jämlikt och starkt och som också blivit internationellt hyllad. Idag ser vi dock hur denna välfärd i allt större skala bryts ner. Välfärden har idag istället blivit till en marknad där privata vinstintressen blivit styrande, där det varje år plockas ut över tre miljarder skattekronor i vinst av privata vårdföretag i Sverige. 

Kapitalismens maktposition har således flyttat långt in i barns skolor, mor- och farföräldrars vårdhem och på vårdcentraler. Kapitalismens stärkta maktposition och tillika dess inneboende oförmåga att hushålla med resurser blir lika tydlig som dess förmåga att skapa djupa sociala och ekonomiska orättvisor. Detta ser vi tydligt när skandaler kring storfinansiella vårdkoncerner nu i media rullas upp i avskyvärda berättelser om vägda kissblöjor, blodförgiftningar, sängbrist, amputationer efter vanvård och rädda anställda som inget vågar säga.

Grunden att så sker är företagens drivkraft efter vinst. Så länge vinstuttag finns i välfärden kommer också företagen att söka konkurrera ut andra företag genom att maximera sina vinster, vilket till sist blir på medborgarnas bekostnad - genom effektiviseringar och tummande på kvalité. Erfarenheten ifrån andra länder som har sådana system visar både på att de är dyra, orättvisa och ineffektiva. Risken är dessutom överhängande att medborgare delas upp efter lönsamhet, där de rika som kan betala väl för sig också får bättre tillgång till välfärdstjänster än fattiga och resurssvaga medborgare. Så förstärks klassamhället, också inom välfärdssektorn.

Vi i socialdemokratin måste därför sätta ner foten och vara mycket tydliga i denna fråga. Vår politik inom området har hittills varit svårförståelig, både för partimedlemmar att förklara och medborgare att förstå, något som tydliggjordes och som stod oss dyrt i 2010 års valrörelse. Å ena sidan underströk vi riskerna och problemen med vinstdriften, samtidigt som vi saknade explicita åtgärder mot vinstdrift. Vår politik på området har istället präglats av något som skulle kunna beskrivas som privatiseringsbyråkrati – alltså att vi genom kvalitetskontroller ska kunna kvalitetssäkra välfärden. Denna politik är både otydlig, omständig och kantad av en omfattande dyr byråkratisk kontrollapparat.

Så kan vi inte fortsätta. Vår politik måste vara mycket tydlig i att sätta människan som medborgare och inte människan som en kund på en marknad.

Med bakgrund av ovanstående föreslås i motionen

Att det inte ska vara möjligt att driva välfärdsverksamheter i bolagsform med ekonomisk vinst som drivkraft.

Att Malmö arbetarekommun antar motionen som sin egen

Att Malmö arbetarekommun sänder den till distriktskongressen 2012


Att Skåne distriktskongress antar motionen som sin egen


Att Malmö arbetarekommun sänder den till rikskongressen 2013

Att Socialdemokratiska Arbetarepartiets rikskongress 2013 antar motionen 

1 kommentar: