onsdag 10 augusti 2011

Demokratin i fara när unga utestängs från medbestämmande


I början av juni kom det ut en undersökning som fick stora rubriker i Sveriges medier. Ur en undersökning som World Survey genomfört bland 1 208 slumpvis utvalda medborgare – visade det sig att många ungdomar i Sverige är beredda att sälja sina demokratiska fri- och rättigheter. 21 procent av 18–29-åringarna i undersökningen kan tänka sig att byta parti för en mindre summa pengar. 26 procent ur samma målgrupp tycker att det vore ganska eller mycket bra om Sverige styrdes av en stark ledare som inte behövde bry sig om demokratiska val. Dagens nyheter gjorde några dagar efter att undersökningens publicering ett reportage bland några tjejer om varför det är så. Till en början visste inte tjejerna om vad demokrati egentligen innebar trots att alla tre är nitton år och genomgått hela den svenska grundskoleutbildningen;
” – Jag vet allvarligt inte vad du talar om. Jag har aldrig hört om detta [demokrati] i skolan”, svarade en av tjejerna i intervjun.
När samtalet mellan reportern och tjejerna sedan fortsätter menar de unga tjejerna att det är jättesvårt att få jobb i dagens samhälle och att detta är något som påverkar hur ungdomar har svarat i undersökningen. Bland annat svarar 28 procent av ungdomarna i undersökningen att man är redo att ge bort sin röst till  en riksdagskandidat om han/hon kan fixa ett jobb.
Jag tror att dessa saker hänger samman. En skola som inte tar upp demokratins roll är ett stort problem. Men likväl är det ett stort problem att synen på skolan håller på att förändras. Från att ha varit en kunskapskälla för unga att nyfiket utforska och insupa kunskaper förändras nu skolan om till en hierarkisk semi-militaristisk kunskapsanstalt, där elevinflytandet beskärs och hela handens politik styr. Från att ha varit ett forum där ungdomar från olika samhällsklasser mötts och interagerat, skaffat vänner och bytt livserfarenheter ser vi nu en utveckling där segregeringen tillsammans med ojämlikheten ökar. På det fria skolvalets altare offras jämlikheten och solidariteten i samhället urholkas.

Ungas möjligheter att få jobb samt att vara med och påverka sin egen livssituation är dessutom väldigt små, särskilt bland ungdomar vars föräldrar har det dåligt ställt och som själva lever i arbetslöshet. Det är dags att politiker och vuxna generellt i samhället på riktigt sätter sig ner och lyssnar på vad unga har att säga. Men det räcker inte bara med det, unga måste också få vara med och ta aktiva beslut som påverkar deras livssituation och deras vardag. Finns inte den möjligheten tror jag att risken är stor att ungas syn på samhället och demokratin ytterligare försämras.
Länkar:

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar