måndag 13 juni 2011

Senaste nytt från (S)tudentrörelsenI helgen hade det socialdemokratiska studentförbundet nationell kongress på folkets hus i Malmö och representanter från hela landets lokalföreningar debatterade verksamhetsplan, motioner och stadgar. Jag är relativt övertygad om att studentförbundet idag besitter den mest reformivriga och nytänkande politiken i dagens arbetarrörelse, och då menar jag faktiskt hela arbetarrörelsen. 

Några exempel på politik som beslutades om under helgens kongress är 

- att reformera familjerätten så att vi fasar ut den gammalmodiga syn på kärnfamiljen som monogam. S-studenter ställer sig bakom förslaget att det ska vara möjligt att vara fler vårdnadshavare om ett barn än två. 
- att kårobligatoriet ska återinföras för att säkerställa kårernas oberoende, styrka och legitimitet samt att anpassa så att det kan främja studier vid olika lärosäten.
- att återinföra arbetslivsinstitutet.
- att bibehålla studentförbundets ställning för en arbetstidsförkortning.
- att anslag till praktikverksamheter som arbetar med globala rättvisefrågor återinförs och att dessa understryks som en central del av det globala kunskapsutbytet mellan folkrörelser.
- att införa studielön för att på riktigt svara upp mot utvecklingen av det klasslösa hållbara kunskapssamhället och det livslånga lärandet.

En fråga som debatterades livligt och länge (men som slutligen avslogs av en majoritet av ombuden) var frågan om ett införande av "samhällslumpen", dvs en obligatorisk samhällsplikt för ungdomar som går ur gymnasiet. Förslaget grundades i vikten av att "människor med olika bakgrunder möts i en skarp arbetssituation. Det finns en vinst i att människor med annan klassbakgrund, annat kön, annan etnicitet osv möts för att samarbeta som jämlikar." 

Målet med förslaget är gott, att integrera samhället och att människor från olika klass, etnicitet, kön etc får mötas och få ökad förståelse och solidaritet med varandra. Det negativa med förslaget, som jag anser överväga de positiva inslagen, är själva idén om att vi ska ha ett riktat arbetstvång för ungdomar som gått ut gymnasiet. Det bör inte vara socialdemokratisk frihet och demokratisk idé att bedriva en politik som på ett repressivt sätt tvingar unga in i en obligatorisk tjänstgöring efter de gymnasiala studierna. Ett annat minus är att reformen förmodligen skulle ogillas av  flertalet, och att vi skulle tappa en stark väljarskara som faktiskt delar den demokratiska socialismens värderingar. Ett alternativ till samhällslumpen skulle kunna vara en mer gedigen praktik i samband med samhällsrelaterade studier under gymnasietiden liksom det utmärkta förslaget som socialdemokraterna nyligen lagt om garanterat sommarjobb till alla ungdomar.

En kort sammanfattning av en lång helg.