onsdag 16 mars 2011

Håkan Juholt om när medborgaren blir till kund


Man kan tycka att debatten om apoteket har tystnat sedan det styckades upp av borgarna och dess medverkan till att kundifiera medborgaren. Men nu har valberedningen lagt ett förslag till ny partiledare, Håkan Juholt, som talar om själva värdet i den sociala demokratin. Inslaget ovan handlar egentligen inte så mycket om just apoteket i sig (även om det såklart är en del i vad vi har att ta tag i politiskt), men än mer om socialdemokratins grundsyn på medborgaren och människovärdet, och vad som händer med det när offentliga verksamheter så som skola, barnomsorg, sjukvård och äldrevård privatiseras och entreprenadiseras. Missa inte att lyssna på detta, för det är centralt i hur vi formar vår politik framöver.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar