fredag 11 februari 2011

(S) - För rätten till arbete och hälsaFöljande motion antogs av Malmö Arbetarekommun vid senaste representantskapet. Vad vi ser nu i Socialdemokratin i Malmö, och förhoppningsvis nationellt, är ett förstärkt engagemang för arbetares rättigheter och inflytande över sina liv.

Allt större mängd människor får allt tuffare att leva upp till de krav som arbetslivet ställer. Även kraven på individen som samhällsmedborgare ökar. Tiden har blivit den största bristvaran för allt fler, stressen i både fritids- och arbetslivet ökar och känslan av otillräcklighet växer. Resultatet har blivit ökade sjukskrivningar där allt fler går i väggen på grund av fysisk och psykisk utmattning i arbetslivet. Sanningen är den att flertalet arbetar långt över den 40-timmarsvecka som idag är lagstadgad. Den stora debatten om RUT-avdrag, och det som elakt kom att kallas - TUT-avdrag (butler i Stockholms tunnelbana) i årets valrörelse signalerade om att frågan om tid är central för många människor i dagens samhälle, men att inget av förslagen har varit tillräckligt breda och påverkat tillräckligt många.

Vi upplever nu tider av rekordstor arbetslöshet med resultat att stora grupper är utestängda från den ordinarie arbetsmarknaden. Många arbetar allt mer medan andra har andra det svårt att hävda sig i kampen om jobben. Denna utveckling måste brytas.

S-studenter Malmö är övertygade om att det går att skapa en arbetsmarknad för alla. Ett arbetsliv som är anpassat till att kvinnor och män skall kunna kombinera arbete med familjeliv och aktivt deltagande i samhällslivet, med ökad tid för social samvaro och fritidssysslor, vilket bidrar till både bättre sammanhållning i samhället liksom ökad folkhälsa. Ett arbetsliv som låter oss utvecklas. Ett arbetsliv där vi orkar med, både under den tid vi har små barn och när vi blir äldre.

Arbetstidsförkortning är en central och nödvändig välfärdsreform som handlar om livskvalitet, jämställdhet, hälsa och rätten till arbete. Det är också en nödvändig reform för att varaktigt kunna minska arbetslösheten och uppta kampen för full sysselsättning. Det handlar om att fördela det betalda och det obetalda arbetet mellan könen och mellan människor i och utanför arbetsmarknaden.

S-studenter Malmö och Unga sossar vill ha en arbetstidsförkortning. Vi föreslår;

- att socialdemokraterna tillsammans med landsorganisationen (LO) tillsammans arbetar ut ett förslag till arbetstidsförkortning anpassat till arbetsmarknadens olika yrkesområden inför nästa mandatperiod.

- att Malmö arbetarkommun antar motionen som sin egen och skickar den till distriktskongressen 2011.

- att Malmö arbetarkommun antar motionen som sin egen och skickar den till socialdemokraternas partikongress 2011.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar