onsdag 1 december 2010

Premiärdebatt om rasism och fördomar


Ja det var väl påpassligt att min debattpremiär skedde på hemmaplan, i Sofielunds folkets hus stora radioprojekt RGRA (Rörelsen Gatans Röst & Ansikte) på 89,2 mhz. Jag som företrädare för Socialdemokraterna och Noria Manouchi (ordförande för MUF i Malmö) som representant för Moderaterna, pratade om hur man i politiken kan motverka rasism och fördomar i samhället.

Vi talade en del om situationen här i Malmö, där vi kom överens om att det är en väldigt segregerad stad där låginkomsttagande svenskar och invandrare från länder i krig eller med stora interna svårigheter ofta hamnar i stadsdelar som exempelvis Fosie och Rosengård, medan mer välställda invandrare (som exempelvis danskar och tyskar) tillsammans med välbeställda svenskar bor i områden som Limhamn, västra innerstaden och centrum. Vad jag försökte prata om är att det är så här vår tids klassamhälle ser ut där människor med låga inkomster hamnar i vissa stadsdelar där boendekostnaderna också är låga, medan andra mer välbeställda har råd att bo i områden med högre hyror eller som de oftast är, bostadsrätter eller villakvarter. Detta tyckte dock Noria var starkt överdrivet, och att man inte kan koppla segregeringen endast till inkomstklyftor. Mitt svar var då att om vi tittar tillbaka i tiden så var de vanligaste namnen i låginkomstområden som Rosengård och Fosie Andersson, Svensson och Persson - det vill säga den arbetarklass som vi förstod den för sådär 40-50 år sedan. På den tiden beskrevs underklassen på liknande sätt som idag från borgerligt håll - kriminella, lata och kulturellt lägre stående.

När vi sedan kom in på vad vi ville göra åt segregeringen var det återigen intressant hur mycket man från moderat håll ser problemen men är ganska ointresserade av att göra något åt dem. Noria pratade om att skolklasser från olika stadsdelar kan mötas på olika sätt och att vi behöver mer utbildning i skolor för att motverka rasism. Jag håller med henne, men lade till att vi måste utjämna boendesituationen på riktigt genom att bygga hyresrätter som alla har råd med i även bostadsområden som är präglade av välbeställda. Allra viktigast som jag ser det är frågan om full sysselsättning på en arbetsmarknad där alla behandlas lika och utan diskriminering. Moderata särbehandlingar i form av låglönemarknader för invandrare och hårdare tag bidrar inte till ett mer solidariskt samhälle, utan underblåser och förstärker rasism och sociala klyftor. Dessutom måste vi öka jämlikheten genom att fattiga människor idag får samma möjligheter som rika även på arbetsmarknaden och i samhället i stort. Därför är skattesänkningar, privatiseringar och vinstdrift i viktiga samhällsområden som skola, vård och omsorg ett problem, eftersom det leder till mindre omfördelning av resurser till de som verkligen behöver det samt att bara vissa i längden kommer att ha råd med den bästa vården. Andra moderata förslag som kommit fram är dessutom flyktingstopp till Malmö och från Anja Sonessons (M) håll, att till och med införa utegångsförbud i vissa "problemområden", förslag som både är rent förkastliga och vad jag kallade det i sändningen - borgerlig batongpolitik.

Debatten varade mellan 17.30-19.00, så det blir ett långt inlägg om jag ska sammanfatta hela. Däremot kan jag väl säga att det rent spontant var både roligt och eggande, men det är också en konst att på så enkelt och förståeligt sätt som möjligt uttrycka sig i radio. Debatten går att lyssna till HÄR på Radio RGRA (kommer upp den 2a december). Skicka gärna iväg en kommentar om vad du tyckte. Alltid bra med feedback och konstruktiv kritik.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar