måndag 22 november 2010

Vi måste avskaffa integrationstanken


2000-talets politiska fluga har blivit integrationsfrågan. Debatten präglas i hur människor från andra kulturer och länder ska kunna komma in i det svenska samhället. Diskussionerna glider många gånger in på hur dessa människor på ett eller annat sätt måste införlivas i den "svenska kulturen"(?). Praktiska förslag spunnet från denna integrationstanke blir bland annat språk och medborgartest, avskaffad EBOlag, introduktionsår, reglerad anhörighetsinvandring, niqab/burkaförbud och låglönesektorer etc.

Vad socialdemokratin idag bör, är att rannsaka vilka politiska termer man använder. Kajsa Borgnäs skriver klokt i Arena att socialdemokratins stora problem är att man (s)äger en sak men står för en annan. Här talar hon om att "vår brist på sammanhängande berättelse om Sverige, arbetet, välfärden och livskvaliteten gör oss dessvärre till ett otydligt parti".

Jag skulle vilja hävda att samma mönster går att finna i socialdemokratins användning av de båda termerna mångkultur och integration. Min fråga är, går det egentligen att stå för det mångkulturella samhället samtidigt som man för en semi-assimilationspolitik i form av dagens förståelse av integration, eller är de varandras motsatser?

Det mångkulturellt samhället, som vi ofta lägger anspråk på att förorda, innebär att människor från olika delar av världen kan utbyta "kultur", alltså erfarenheter och värderingar men samtidigt ha möjlighet att behålla andra. Integrationssamhället blir ett annat där kontentan är att människor från andra kulturer måste integreras i det svenska samhället för att fungera. Ett mångkulturellt samhälle skulle på så vis kunna sägas ha ett symmetriskt förhållande, medan ett integrationsprojekt en asymmetriskt. I själva termen integration ligger samtalet idag om på vilka sätt man kan göra invandrare till svenskar genom olika åtgärder - att integrera ett ointegrerat "dem" i ett integrerat "vi" - en förtäckt assimilationstanke. En invandrare som kommer till Sverige och inte får ett jobb är ointegrerad, han eller hon står utanför samhället. Härtill följer den borgerliga termen utanförskap. Fastän det är en känsla av utanförskap är väl var och en av oss som lever inom landets gränser också del av samhället? Kort och koncist - alla är vi väl integrerade i samhällspyramiden.

Det är därför det är viktigt för socialdemokratin att avskaffa tanken på integrationen utifrån diskursen om att invandrare måste bli svenskar för att "komma in" i samhället. Vad som behövs är en kraftfull praktikpolitisk genomströmning av jämlikhet inom alla våra politiska områden - jämlikhet genom att faktiskt ha en politik för full sysselsättning och inte bara ett språk om det. Vi måste dessutom våga säga stopp i frågor kring privatiseringar och vinstintressen inom välfärden som i nuläget sliter isär samhället och skapar motsättningar. Vi måste våga föra en jämlikhetspolitik såväl inom bostadsområdet där vi bryter integrationen genom att bygga billiga hyreslägenheter även i attraktiva områden och stoppa gentrifieringen av områden där vi fortfarande har en bredd av människor från olika samhällsklasser. Vi måste våga ta hårda tag mot diskriminering och rasism på arbetsmarknad och bostadsmarknad.

Börja öva in mantrat - "Vår politik för integration är jämlikhet".

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar