fredag 5 november 2010

121 år senare?


Den första maj 2011 samlas svenska socialdemokrater i en stor första majdemonstration på Olof Palmes plats, i arbetarrörelsens vagga Malmö, för att lyssna på talare som Jytte Guteland, Kajsa Borgnäs och Morgan Johansson. Nästintill lika många människor hade samlats som på Gärdet i Stockholm 1890 då Hjalmar Branting, August Palm och Hinke Bergegren stod för socialdemokratins första krav om arbetstidsförkortning.


2011 fordrar vi arbetstidens begränsning huvudsakligast av följande skäl

 • Sänkt arbetstid skulle sätta en damm för den fysiska och intellektuella urartning som nu hotar arbetar- och tjänstemannaklassen som en följd av dess omänskligt långa, i förtid utslitande, hälsoförstörande arbetstid.
 • Sänkt arbetstid skulle ge arbetarna och tjänstemännen tid och krafter att ägna sig åt sin intellektuella och moraliska utveckling som fri människa och medborgare.

 • Sänkt arbetstid skulle, allmänt genomförd, ha till omedelbar följd en förminskning av den reservarmé av arbetslösa som den nuvarande ekonomiska ordningen skapar.

 • Sänkt arbetstid skulle ge staten möjlighet till ytterligare reformsvängrum genom att man reducerar de enorma kostnader för sjukskrivna och arbetslösa som idag står utanför arbetsmarknaden.

 • Sänkt arbetstid skulle, allmänt genomförd, ha till verkan att vi genomför en ledande reform å klimatets vägnar genom att sänka den oerhörda resursförbrukning som är starkt bidragande till den globala uppvärmningen.

 • Sänkt arbetstid skulle, allmänt genomförd öka jämställdheten och trygga familjelivet då kvinnor och män tillsammans får ökade möjligheter till att gemensamt sköta om hem och familj.

 • Reformförslaget tolkas av politiska bedömare som ett återupptagande av det socialdemokratiska sociala ingenjörskap som länge varit partiets prägel, samt den reformanda som gjort Sverige känt som ett av världens mest jämlika, jämställda och socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbara länder.

  Inga kommentarer:

  Skicka en kommentar